RAB | Blog om kinesiologi test og behandling

RAB - Registreret Alternativ Behandler

I lighed med en stor del af mine kolleger i Danske Kinesiologer er jeg Registreret Alternativ Behandler (RAB).

Det betyder, at jeg lever op til loven og dermed til en række krav om etik, uddannelse og god klinisk praksis.

Loven er indført, for at sikre at du som bruger kan forvente en tryg og saglig behandling og information om behandlingen. 

Velkommen til kinesiologi RAB i Allergifrihed...Happy

Følgende krav skal opfyldes for at blive Kinesiolog RAB

  • 250 timer i kinesiologi
  • 200 timer i anatomi og fysiologi
  • 100 timer i sygdomslære
  • 50 timer i psykologi
  • 10 timer i klinikdrift- og klientvejledning/basal sundhedslovgivning, herunder autorisationslovenes bestemmelser om forbeholdt virksomhed og lægelovens øvrige kvaksalveribestemmelser
  • 50 timers introduktion til andre alternative behandlingsformer, heraf 25 timer i kost og ernæring
  • 12 timers førstehjælp

Slice 1


Comments