Hvad er kinesiologi? | Blog om kinesiologi test og behandling

Hvad er kinesiologi?

Kinesiologi bygger dels på vestens viden om anatomi, fysiologi og kemi, og dels på Østens gamle visdom om sundhed baseret på en viden om kroppens energibaner og livsenergi.

Mennesket ses som en helhed, hvor krop, kemi, følelser, tanker og energi gensidigt påvirker hinanden.

Når livsenergien flyder frit er vi i balance. Hvis energien er blokeret eller hæmmet mærker vi det i form af træthed, forskellige symptomer og sygdom. Det kaldes indenfor kinesiologien ubalancer, og det er vigtige signaler fra kroppen om, at noget ikke fungerer optimalt.

Indenfor kinesiologien søger man at styrke livskraften og øge energien, således at de sunde og livgivende processer i krop, følelser og tanker fungerer optimalt.

Ordet kinesiologi stammer fra græsk og betyder “læren om bevægelse”. Kinesiologi er udviklet af amerikanske kiropraktorer i 1960’erne. Metoderne er stadig i udvikling, hvilket har medført, at der i dag findes flere forskellige grenen indenfor kinesiologi.


Kinesiolog RAB Charlotte Shanti

I lighed med en stor del af mine kolleger i Danske Kinesiologer er jeg Registreret Alternativ Behandler (RAB).

Det betyder, at jeg lever op til loven og dermed til en række krav om etik, uddannelse og god klinisk praksis.

Loven er indført, for at sikre at du som bruger kan forvente en tryg og saglig behandling og information om behandlingen.


Slice 1
blog comments powered by Disqus